top of page

VILKA UTBILDNINGAR ERBJUDER VI?

Livräddning

Utbildning i HLR vid hjärtstopp med hjärtstartare" (Teori och praktik ingår)

LIVräddning PLUS

Utbildning i HLR vid hjärtstopp med hjärtstartare" (Teori och praktik ingår)

Dessutom lär vi ut hur ni prioriterar och hanterar skador och sjukdomar  av alla dess slag

Krisberedskap på Skolan

Utbildning i hur ni som personal skall agera och hantera våldsamma situationer. Exempelvis överfall och skolskjutningar.

bottom of page