top of page

Krisberedskap på skolan
PDV (PÅGENDE DÖDLIGT VÅLD)

HLR med hjärtstartare för vuxna och barn

L- ABCDE

 • -  Livräddande insatts

 • -  S- Safety (Säkerhet/ Livsfarligt läge)

 • -  C- Catastrophic bleeding (Livshotande blödning)

 • -  A- Airway (Luftväg)

 • -  B- Breathing (Andning)

 • -  C- Circulation (Cirkulation)

 • -  D- Disability (Medvetandegrad)

 • -  E- Exposure (Exponera, undersök och skydda mot omgivningen samt kommunikation​

Akut sjukdom och olycksfall

 • -  Epelepsi, kramper

 • -  Allergichock

 • -  Diabetes

 • -  Rygg nacke och huvudskador

 • -  Stick skär och skottskada/ akutblödning

 • -  Hjärtläge

 

Hot & Våld PDV

 • -  Genomgång av tidigare fall i skolmiljö

 • -  Rutiner hos oss

 • -  Vad gör vi?

 • -  LAB lågaffektivt bemötande-kommunikation.

 • -  Larmsystem

 • -  Livräddande kunskaper

 • -  Har vi rätt material och kunskap för att stoppa en akutblödning?

 • -  öppen diskussion samt frågor

bottom of page