top of page

Livräddning plus

HLR+SABC - Rädda liv och hantera akuta situationer

Vår HLR+SABC-utbildning är en omfattande kurs som rustar er personal med de viktigaste färdigheterna för att agera i nödsituationer. Vi fokuserar på hjärt- och lungräddning (HLR) samt SABC (säkerhet, andning, blödning, chock) för att ge er kunskap och verktyg att snabbt och effektivt hantera livsfarliga situationer, såsom blödningar och plötsligt hjärtstop.

Kursen innefattar grundläggande HLR, medvetande- och andningskontroll, placering av en medvetslös person i stabilt sidoläge, användning av hjärtstartare samt åtgärder vid luftvägsstopp. Dessutom får ni en genomgång av SABC, där ni lär er att bedöma, prioritera och agera vid olika typer av skador och olyckor.

Våra erfarna instruktörer, godkända enligt HLR-rådet, håller kursen på plats hos er och anpassar sig efter era önskemål när det gäller kurstiderna. Utbildningen är interaktiv och ger gott om utrymme för träning, frågor och diskussioner.

Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kompetenskort för godkänt genomförande och företaget tilldelas ett inramat diplom som bevis på er investering i säkerhet och akutberedskap.

 

Kontakta oss idag för att boka vår HLR+SABC-utbildning och ta det första steget mot att skapa en tryggare arbetsmiljö

bottom of page