top of page
Kursen kan inte längre bokas.

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

PDV-Inrymning med innehållande LAB lågaffektivt bemötande.


Beskrivning av tjänsten

PDV-Inrymning med innehållande LAB lågaffektivt bemötande. • Förutsättningar • PDV/Inrymning • Livräddande insatts S- Safety (Säkerhet/ Livsfarligt läge) C- Catastrophic bleeding (Livshotande blödning) A- Airway (Luftväg) B- Breathing (Andning) C- Circulation (Cirkulation)


bottom of page